best web building software

Selamat Datang Ke Aplikasi Geospatial GIS 
Majlis Perbandaran Klang

Aplikasi Geospatial GIS ini dapat membantu MPK
dalam melaksanakan perancangan pembangunan secara lebih sistematik, tadbir urus aset yang cekap dan telus serta penggunaan aset yang optimum. Pembangunan dan pengurusan aset tak alih kerajaan secara cekap dan pengawalan kewangan negara secara berkesan dapat memberi kesan positif terhadap rakyat.

Mobirise

Hakcipta Terpelihara 2018 @ GES, Majlis Perbandaran Klang.